Penal


togas

Assessorament i seguiment processal en els diferents processos penals, delictes i faltes.

  • Dret Penal en relació amb la Família.
  • Dret Penal Econòmic-Patrimonial.
  • Dret Penal Societari i Empresarial.
  • Dret Penal Laboral.
  • Dret Penal de la Imprudència en les Activitats Professionals.
  • Dret Penal i Noves Tecnologies.
  • Violència de gènere.
  • Etc…