Mediació


bufet-adelaida-molina-mediacio

  • Mediació Familiar: processos de separació o divorci, custòdies, règim d’estades i vacances, pensions d’aliments, educació dels fills, repartiment de béns comuns, conflictes familiars i intergeneracionals.
  • Mediació comunitària: Límits de propietat, sorolls, ús d’espais comuns, morositat veïnal i impagament de quotes de la comunitat, preses de decisions comunitàries, conflictes sorgits en la gestió de la comunitat.
  • Mediació en relacions comercials i de consum: Conflicte amb clients, amb proveïdors, reclamacions de deutes i impagaments, serveis o productes defectuosos.
  • Mediació empresarial: entre empreses, treballadors, directius.
  • Mediació Civil: Contracte d’arrendament, compravenda, consignacions, incompliments contractuals, pagaments de danys i perjudicis, herències i propietats.
  • Etc…