Mercantil i Societari


bufet-adelaida-molina-mercantil

  • Assessoria integral i gestió administrativa de PIMES, societats i persones físiques des de la seva constitució fins a, si és el cas, la seva dissolució, liquidació.
  • Formalització de constitució i fusions de societats.
  • Assessorament jurídic a accionistes i administradors d’empreses.
  • Contractes de distribució, representació, agència i franquícies.
  • Defensa de la competència i prevenció de la competència deslleial.
  • Contractació mercantil: redacció i negociació de documents societaris, contractes, estatuts, apoderaments, modificacions d’estatuts, ampliació i reducció de capital, impugnació d’acords socials.
  • Accions de responsabilitat directius i administradors.
  • Etc