Laboral


bufet-adelaida-molina-laboral

  • Redacció de contractes de treball i alta direcció, modificacions de condicions contractuals.
  • Altes, baixes, assessorament en règims de la seguretat social i confecció i presentació d’assegurances socials.
  • Confecció de nòmines.
  • Protecció social d’empleats.
  • Assessorament jurídic en matèria d’acomiadaments i expedients de regulació d’ocupació.
  • Assessorament jurídic en matèria de mobilitat de treballadors.
  • Pensions de jubilació, invalidesa, viduïtat.
  • Actuació davant les autoritats públiques i assessorament i defensa jurídica en l’àmbit d’inspeccions i reclamacions de treball.
  • Defensa davant Jutjats i Tribunals.
  • Etc…