Immobiliari i urbanisme


bufet-adelaida-molina-inmobiliari

 • Assessorament d’operacions immobiliàries, compravenda de tota classe d’immobles.
 • Assessorament en Contractes de Construcció.
 • Assessorament en el Finançament immobiliàri.
 • Arrendaments.
 • Propietat horitzontal.
 • Plans i Instruments d’Ordenació del Territori.
 • Plans urbanístics, generals o de desenvolupament.
 • Programes d’actuació i delimitació d’àmbits de desenvolupament.
 • Defensa en recursos administratius.
 • Defensa davant Jutjats i Tribunals.
 • Etc