Gestió per a empreses


serveis

  •      Elaboració de Comptabilitats. Planificació i assessorament fiscal, comptable i econòmic.
  •      Elaboració d’Estats Financers.
  •      Legalització de Llibres Comptables.
  •      Confecció i Dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i Informe de Gestió.
  •      Liquidació d’Impostos / Assessoria Fiscal.
  •      Confecció de Llibres Registre fiscals.
  •      Representació davant l’Administració Tributària.
  •      Preparació de recursos i reclamacions per a tot tipus d’instàncies i tribunals.
  •      Etc