Fiscal


togas

  • Impostos sobre societats
  • Impost sobre la Renda, IVA.
  • Impostos sobre Successions i Donacions.
  • Assessorament en la tributació sota el règim especial de fusions, adquisicions i reestructuració de societats.
  • Tributació d’inversions i transmissions en béns immobles.
  • Planificació en matèria de successions hereditàries, patrimonis.
  • Actuació davant l’administració tributària i assessorament i defensa jurídica davant inspeccions i reclamacions fiscals.
  • Recursos i reclamacions contra actes de l’Administració Tributària en totes les seves instàncies.
  • Assessorament en inspeccions davant l’Agència Tributària.
  • Etc