Família i Successions


bufet-adelaida-molina-familia-i succesions

  • Separacions, divorcis, parelles de fet.
  • Modificacions de mesures.
  • Execucions de sentència.
  • Dret successori. Herències, llegats, legítimes.
  • Defensa davant Jutjats i Tribunals.
  • Etc